Intelligent solutions for effective energy management.

ICM

29. 10. 2011.

ICM V1.0 je industrijski računar koji je namenjen za kontinuirano praćenje i arhiviranje parametara potrošnje električne energije koju isporučuje energetski… Detaljnije »


Edukacija

04. 10. 2011.

Obuke zaposlenih u elektrodistributivnim preduzećima za potrebe kontrola mernih mesta. Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad.


Novosti


: : PARTNERI« »