Intelligent solutions for effective energy management.

Prezentacija otvaranja prvog naučno-tehnološkog parka u jugoistočnoj Srbiji , Leskovac, decembar 2012.


Učešće IRC Alfatec na prezentaciji softvera “Sistem za podršku u odlučivanju za procenu ugroženosti i izradu planova za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama“ održanoj u prostorijama FTN u Novom Sadu, 08.12.2012, Novi Sad, decembar 2012.


Učešće IRC Alfatec na stručnom skupu sa temom “Vanredne situacije, procena ugroženosti planovi zastite i spasavanja privrednih subjekata grada Beograda” u organizaciji Privredne komore Beograda, Centra za korporativnu bezbednost, Srpsku asocijaciju menadžera korporativne bezbednosti i Centra za analizu rizika i upravljanje krizama, uz partnerstvo Sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije i Fakulteta bezbednosti, Beograd, novembar 2012.


Izgradnja solarne elektrane na krovu Akademije Nauka i Umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, oktobar 2012.


Evaluacija rezultata projekta GA-SRB-2011-174291: Izrada informacionog sistema i specifičnih programskih modula sa web portalom“, finansiranog od strane EBRD u okviru BAS programa, IRC Alfatec, Niš, maj 2012.Sastanak predstavnika FTN Novi Sad, FZNR u Nišu, EF u Nišu i IRCA Niš, u vezi realizacije aktuelnih i konkurisanja za buduće projekte, IRC Alfatec, Niš, novembar 2011.


Agenti i multiagentski sistemi i njihova razvojna okruženja, obuka održana u IRC Alfatec Niš, oktobar 2011. godine


Poseta Project Director-a kanadske korporacije CIMA International , oktobar 2011. godineUčešće predstavnika IRC “Alfatec” na 24. međunarodnoj konferenciji ECOS’11, Novi Sad, jul 2011.Učešće predstavnika IRC “Alfatec” i građevinskog klastera “Dunđer” na seminaru “SMA – The Future of Solar Technology”, Sofia, Bugarska, jun 2011.


Učešće predstavnika IRC Alfatec na 15. WSEAS konferenciji, Krf, Grčka, jul 2011. godine


Prezentacija Standarda društvene bezbednosti, novembar 2010. godine


“Priprema predloga projekata po standardu EU PCM-LFA”, trening radionica koju je održao “RM razvojni konsalting Kragujevac” u IRC Alfatec Niš, oktobar-novembar 2010. godine.


Prezentacija u ED Loznica: Upotreba merno-informacionih sistema i kontrola mernih mesta u cilju smanjenja gubitaka na EE mreži, jul 2010. godine


Odbrana doktorata Mr Prode Šećerova, Fakultet bezbednosti, Beograd, jun 2010. godine


Poseta predstavnika beloruskog državnog Univerziteta, jun 2010. godine


Poseta delegacije iz Ruske federacije Istraživačko-razvojnom centru Alfatec, maj 2010. godine


Dodela nagrade Ministarstva obrazovanja i nauke Ruske federacije, Dr Proda Šećerov, IRC “Alfatec” Niš, maj 2010. godine


Prezentacija mogućnosti uspostavljanja međusobne naučne i poslovno-tehničke saradnje između naučno istraživačkih organizacija Ruske federacije i Srbije, Elektronski fakultet u Nišu, maj 2010. godine


Prijem delegacije Ruske federacije na Univerzitetu u Nišu i sastanak sa Rektorom i predstavnicima Skupštine grada Niša, maj 2010. godine


Prijem delegacije Ruske federacije u Regionalnoj privrednoj komori u Nišu, maj 2010. godine


Učešće IRC Alfatec na Rusko-Balkanskom forumu “Inovacije u obrazovanju, nauci i tehnologijama”, maj 2010. godine: : PARTNERI« »