Intelligent solutions for effective energy management.

Istraživačko-razvojni centar “Alfatec” d.o.o. osnovan je novembra 2005. godine sa ciljem da omogući lakši plasman na tržištu inovativnih proizvoda i usluga koji su razvijeni od strane grupe istraživača, koji su radili u okviru Sekcije za električne mašine Odsek za energetiku Elektronskog fakulteta u Nišu.

U periodu od 1996. do 2005. godine, Sekcija za električne mašine radila je na mnogim projektima u različitim privrednim oblastima i razvijen je niz inovativnih proizvoda.

Veliki broj ovih projekata bio je sufinansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.

U početku, IRC “Alfatec” je, uglavnom, radio u oblasti merenja i kontrole sistema, gde je, takođe, implementiran veliki broj inovativnih proizvoda za potrebe različitih korisnika u različitim sistemima (elektrodistributivna, komunalna preduzeća, opštinski sistemi, industrijski sistemi, male hidroelektrane itd.)

Februara 2008. godine IRC “Alfatec” je kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije registrovan kao istraživačko-razvojni centar.

Podmeni


: : PARTNERI« »