Intelligent solutions for effective energy management.

Sektor za energetski menadžment
Rukovodilac: Prof. dr Zoran P. Stajić, dipl. inž. el.

Sektor za informaciono-komunikacione tehnologije
Rukovodilac: Dr Miloš Božić, dipl. inž. el.

Sektor za projektovanje električnih instalacija po međunarodnim standardima
Rukovodilac: Milica Rašić, dipl. inž. el.

Sektor za upravljanje projektima
Rukovodilac: Prof. dr Miomir Stanković, dipl. inž. el.

Sektor za upravljanje u vanrednim situacijama
Rukovodilac: Dr Marija Vukić, dipl. inž. tehnol.

Sektor za upravljanje rizikom u radnoj i životnoj sredini
Rukovodilac: Ana Stanković, dipl. inž. zašt. živ. sred.

Sektor za upravljanje kvalitetom
Rukovodilac: Dr Miloš Jelić, dipl. inž. maš.

Podmeni


: : PARTNERI« »