Intelligent solutions for effective energy management.

Sektor za energetski menadžment i “Smart grids”
Rukovodilac: Prof. dr Zoran P. Stajić, dipl. inž. el.

Sektor za inženjerski menadžment
Rukovodilac: Dr Dragan Litričin, dipl. inž. el.

Sektor za upravljanje rizikom u radnoj i životnoj sredini
Rukovodilac: Dr Marija Vukić, dipl. inž. tehn.

Sektor za inovacije u poljoprivredi i biotehnologijama
Rukovodilac: Dr Jovan Ćirić, dipl. inž. tehn.

Sektor za poslovni sistem
Rukovodilac: Ljubiša Stajić, dipl. menadž.

Podmeni


: : PARTNERI« »