Intelligent solutions for effective energy management.

Zaposleni ili radno angažovani u IRCA

 1. Prof. dr Zoran P. Stajić, dipl. inž. el – osnivač i direktor Centra, rukovodilac sektora za energetski menadžment
 2. Ljubiša Stajić, dipl. menadž – finansijski direktor
 3. Dr Miloš Božić, dipl. inž. el – rukovodilac sektora za informaciono-komunikacione tehnologije
 4. Milica Rašić, dipl. inž. el – rukovodilac sektora za projektovanje električnih instalacija po međunarodnim standardima
 5. Prof. dr Miomir Stanković, dipl. inž. el – rukovodilac sektora za upravljanje projektima
 6. Dr Marija Vukić, dipl. inž. tehnol – rukovodilac sektora za upravljanje u vanrednim situacijama
 7. Ana Stanković, dipl. inž. zašt. živ. sred – rukovodilac sektora za upravljanje rizikom u radnoj i životnoj sredini
 8. Dr Miloš Jelić, dipl. inž. maš – rukovodilac sektora za upravljanje kvalitetom
 9. Dr Jelena Avramović, dipl. inž. tehnol – sektor za upravljanje rizikom u radnoj i životnoj sredini
 10. Snežana Antolović, dipl. inž. el – sektor za energetski menadžment
 11. Bojan Kojičić, mast. inž. el – sektor za energetski menadžment
 12. Tanja Petrović, dipl. menadž – sektor za energetski menadžment
 13. Mr Miodrag Đelić, dipl. inž. zašt. na radu – sektor za upravljanje rizikom u radnoj i životnoj sredini
 14. Biserka Mijucić, dipl. inž. el – sektor za upravljanje kvalitetom
 15. Marija Milenković, mast. inž. el – sektor za projektovanje električnih instalacija po međunarodnim standardima
 16. Saša Šebez, dipl. inž. el – sektor za informaciono-komunikacione tehnologije
 17. Miljana Vešović, mast. inž. arh – sektor za projektovanje električnih instalacija po međunarodnim standardima
 18. Mara Tanasković, mast. inž. arh – sektor za upravljanje rizikom u vanrednim situacijama
 19. Nikola Stevanović, master inž. el, sektor za projektovanje električnih instalacija po međunarodnim standardima
 20. Sandra Bulatović, master biohemičar  – sektor za upravljanje rizikom u radnoj i životnoj sredini
 21. Filip Filipović, master inž. el. – sektror za energetski menadžment

Stipendisti

 1. Jovan Krstić, sektor za informaciono-komunikacione tehnologije
 2. Janko Lazarević, sektor za informaciono-komunikacione tehnologije

Podmeni


: : PARTNERI« »