Intelligent solutions for effective energy management.

Zaposleni ili radno angažovani u IRCA

 1. Prof. dr Zoran P. Stajić, dipl. inž. el, redovni profesor – osnivač i direktor Centra
 2. Ljubiša Stajić, mast. ekon. – finansijski direktor
 3. Prof. dr Miomir Stanković, dipl. inž. el, redovni profesor
 4. Dr Marija Vukić, dipl. inž. tehn, viši naučni saradnik
 5. Dr Dragan Litričin, dipl. inž. el, stručni savetnik
 6. Dr Jovan Ćirić, dipl. inž. tehn, istraživač saradnik
 7. Dr Miloš Jelić, dipl. inž. maš, naučni saradnik
 8. Dr Goran Pavlović, dipl. inž. maš, naučni saradnik
 9. Dr Dušica Ilić, dipl. inž. tehn, naučni saradnik
 10. Dr Dejan Brkić, dipl. inž. rud.
 11. Dr Tamara Popović, dipl. inž. hem.
 12. Milica Rašić Amon, dipl. inž. el, doktorant Elektronskog fakulteta u Nišu
 13. Snežana Tošić, dipl. inž. el, stručni savetnik
 14. Ana Stanković, dipl. inž. zašt. živ. sred, viši stručni saradnik
 15. Biserka Živadinović Mijucić, dipl. inž. el, viši stručni saradnik
 16. Ivan Antov, dipl. inž. el, viši stručni saradnik
 17. Sandra Bulatović, mast. hem. nauka, doktorant Hemijskog fakulteta u Beogradu
 18. Jelena Stanojković, mast. inž. maš, doktorant Mašinskog fakulteta u Nišu
 19. Dragana Temeljkovski, mast. inž. arh, doktorant Mašinskog fakulteta u Nišu
 20. Mara Tanasković, mast. inž. arh, doktorant Fakulteta zaštite na radu u Nišu
 21. Jelena Božilović, mast. filoz, doktorant Pravnog fakulteta u Nišu
 22. Đorđe Lazarević, mast. inž. el, doktorant Elektronskog fakulteta u Nišu
 23. Sanja Stanković, mast. inž. el, doktorant Elektronskog fakulteta u Nišu
 24. Miljana Dimitrijević, mast. inž. arh, stručni saradnik
 25. Marko Živković, mast. inž. el, doktorant Elektronskog fakulteta u Nišu
 26. Bratislav Trojić, master inž. el, doktorant Elektronskog fakulteta u Nišu
 27. Vladislav Lazić, master inž. el, doktorant Elektronskog fakulteta u Nišu
 28. Uroš Ilić, master inž. el, doktorant Elektronskog fakulteta u Nišu
 29. Danica Vukotić, master ekologije, doktorant Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu
 30. Nataša Vitošević, dipl. inž. tehn.
 31. Slađana Stamenković, administrativni saradnik
 32. Vesna Aksić, pomoćni administrativni saradnik

Stipendisti

 1. Jovan Krstić, student Elektronskog fakulteta u Nišu
 2. Jovana Stajić, student Filološkog fakulteta u Beogradu
 3. Nemanja Stajić, učenik Gimnazije „Svetozar Marković“ Niš

Podmeni


: : PARTNERI« »