Intelligent solutions for effective energy management.

Projekti

Proizvodi

Usluge

: : NOVOSTI


Edukacija


Datum: 04.10.2011

Obuke zaposlenih u elektrodistributivnim preduzećima za potrebe kontrola mernih mesta. Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad.

Ispitivanja i merenja


Datum: 04.10.2011

Kontrola ispravnosti mernih mesta. Montaža i nadzor pri montaži informaciono-komunikacionih modula. Analiza parametara kvaliteta električne energije.  

Page 4 of 41234


: : PARTNERI« »