Intelligent solutions for effective energy management.

Ugradnja solarnih fotonaponskih (PV) panela u distributivnu mrežu donosi višestruku korist. Distribuiranom proizvodnjom smanjuju se gubici energije u distributivnoj mreži; vlasnik panela, kao povlašćeni proizvođač, uživa subvencionisanu cenu energije; povećava se društvena svest o potrebi racionalnog korišćenja resursa, ali se ostvaruje i značajna materijalna korist. Iako je korišćenje električne energije iz solarnih izvora svuda u svetu, pa čak i u okruženju, veoma značajno, u našoj zemlji ovakva proizvodnja gotovo i da ne postoji.

Subvencionisanje cena za električnu energiju proizvedenu iz ovih izvora sigurno će doprineti većoj upotrebi sunčeve energije, čak i u domaćinstvima, ali ni u sadašnjim uslovima nema opravdanja za ovako slabo korišćenje najvećeg energetskog resursa na planeti.

U svetskim distributivnim preduzećima, upotreba solarne energije pokazuje eksponencijalni rast tokom poslednjih dvadesetak godina. U Sjedinjenim Državama, instalisana snaga iz solarnih izvora dostići će 3000 MW u 2010. godini, dok je u Nemačkoj, uz godišnji porast snage od 40% već dostignuta instalisana snaga od 3,8 GW . Cena solarnih modula danas već dostiže cenu od 1400 €/kW, dok je cena kompletnog PV krovnog sistema danas već 2800 €/kW, dok se do 2020 godine očekuje da ova cena bude i prepolovljena.

Solarni paneli u distributivnoj mreži donose višestruku korist:

  • smanjuju se gubici u distributivnoj mreži usled distribuiranih izvora smeštenih bliže potrošačima
  • povlašćeni proizvođači energije iz obnovljivih izvora imaju pravo da energiju prodaju po subvencionisanim cenama
  • moguće je obezbediti i autonomiju ovih izvora, za slučaj sigurnosnog napajanja određenih potrošača
  • proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora smanjuje se emisija gasova iz fosilnih goriva

Sa druge strane, savremene konstrukcije invertora obezbedile su potpuno uklapanje solarnih generatora u distributivnu mrežu, te ne predstavljaju nikakav problem u pogledu uticaja na kvalitet napona u mreži (pre svega sadržaj harmonika i stvaranje flikera).

U razvijenim zemljama, solarne elektrane su uglavnom vlasništvo potrošača. Međutim, distributivna preduzeća sve više i sama postaju vlasnici ovih elektrana iz razloga potpune kontrole nad proizvodnjom, eksploatacijom i održavanjem ovih postrojenja, ali i bržim povraćajem kapitala.

Podmeni


: : PARTNERI« »