Intelligent solutions for effective energy management.

Istraživačko-razvojni centar “Alfatec” d.o.o. Niš i Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske potpisali su ugovor u vezi realizacije laboratorijske fotonaponske solarne elektrane koja bi bila postavljena na zgradi Akademije  nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Elektrana će se koristiti za laboratorijska ispitivanja koja se vrše na Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u okviru naučno-istraživačkih projekata kojima rukovodi generalni sekretar Akademik Dragoljub Mirjanić.

Podmeni


: : PARTNERI« »