Intelligent solutions for effective energy management.

Inteligentni sistemi energetskog menadžmenta predstavljaju glavni program proizvoda i usluga IRC „Alfatec“ doo Niš. Inteligentno i efektivno upravljanje energijom od njenog nastajanja u proizvodnim kapacitetima, preko sistema za prenos i distribuciju, do pogona krajnjih potrošača, u cilju povećanja energetske efikasnosti i smanjenja troškova poslovanja svih činilaca, preduslov je održivog razvoja svakog društva.

INTELLEMS linija proizvoda se, osim u sistemima za proizvodnju i distribuciju električne energije,  može primenjivati i kod svih korisnika električne energije, bilo da su to komunalni sistemi poput vodovoda i toplana, energetski intenzivna industrijska preduzeća (građevinska, pekarska, drvnoprerađivačka, itd.) ili stambeni objekti (kroz INTELLEMS program inteligentnih zgrada). U pogledu arhitekture sistema, INTELLEMS predstavlja univerzalnu multikomunikacionu i multifunkcionalnu platformu, koja omogućava interoperabilnost sa opremom različitih proizvođača, ali i interoperabilnost i razmenu podataka između različitih korisnika koji koriste ovu platformu (vodovodi, elektrodistribucije, opštinske uprave, itd.).

INTELLEMS platoforma predstavlja neophodnu infrastrukturu za razvoj naprednih elektroenergetskih mreža – Smartgrid. Ove mreže predstavljaju pomak od tradicionalne koncepcije, ka samozaceljujućoj, samoposmatrujućoj mreži sa velikim učešćem obnovljivih izvora energije, zasnovanoj na digitalnim tehnologijama. Višegodišnji razvoj ove platforme u IRC Alfatec je diktiran realnim  potrebama i zahtevima različitih korisnika koji su kao zahtev imali povećanje energetske i poslovne efikasnosti. Pravilno opredeljenje i izbor INTELLEMS-a kao Smartgrid platforme, potvrđen je i radovima naših stručnjaka na međunarodnim savetovanjima.

Sam razvoj ove platforme je počeo kroz istraživanja na projektu NP EE 413-118A , a kasnije nastavljen kroz projekte NPV-19.B., [3], 222001, 401-00-00144/2008-01-IP Tip 1./119, 401-00-00144/2008-01-IP Tip 1./118, III44006 koje je sufinansiralo Ministarstvo nauke kao i kroz projekte ev. broj 4785-8 koje je sufinansiralo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

Sva prava daljeg razvoja, izmene i komercijalizacije INTELLEMS platforme pripadaju IRC „Alfatec“ doo Niš.

Download AlfatecSwitch 

Podmeni


: : PARTNERI« »