Intelligent solutions for effective energy management.

Napredne elektroenergetske mreže, Smartgrids (evropski) odnosno Smart grid (severnoamerički), zajednički su naziv za nove tehnologije u modernizaciji električnih energetskih mreža na svim nivoima od mikro-mreža (microgrids) do super-mreža (supergrid).

Neke od tih inovacija još su u fazi istraživanja i razvoja, dok su neke već započele implementaciju. Osnovna ideja naprednih mreža je efikasno korišćenje (proizvodnja, prenos, distribucija i potrošnja) energije, uz istovremeno smanjenje troškova i gubitaka energije te povećanje kvaliteta i pouzdanosti napajanja.

Podmeni


: : PARTNERI« »