Intelligent solutions for effective energy management.

Informaciono-komunikacioni moduli (ICM) takođe predstavljaju deo jedinstvene INTELLEMS platforme. Pojavu ovih modula, kao posebne grupe proizvoda, uslovila je činjenica da je sa razvojem tehnike i padom cena panelnih mrežnih analizatora, veliki broj korisnika u svojim pogonima zamenio stare analogne merne instrumente digitalnim. Gde god da su savremeni digitalni panelni mrežni analizatori bili opremljeni komunikacionim modulima (RS 232, RS-485 Ethernet, itd.) oni su mogli biti iskorišćeni kao merni uređaji pa u ovakvim objektima nije imalo smisla duplirati merni deo instaliranjem MIS-a.

U tom smislu ICM kao proizvod predstavlja samo informacioni deo MIS-a. Podaci sa panelnih mrežnih analizatora se i na ICM-u memorišu u istom formatu kao i kod MIS-a, tako da su ovi uređaji u potpunosti interoperabilni. Štaviše, postoje i slučajevi kada se u određenoj distributivnoj TS 10/0,4 kV ili 20/0,4 kV otkriju izvesne neregularnosti u potrošnji (kvar na nekom od izvoda, potencijalna krađa električne energije i slično) i kada je zbog bližeg lokalizovanja izvora tih pojava u nekom periodu potrebno  izvršiti i snimanje potrošnje električne energije po niskonaponskim izvodima te TS.  U tim situacijama ICM i MIS se mogu povezati tako da ICM preuzme ulogu MASTER uređaja, koji će svoje podatke sinhronizovati sa podacima sa MIS (SLAVE uređaja) i tako objedinjene ih slati u udaljeni centar.

Pored komunikacije sa digitalnim panelnim mrežnim analizatorima, preko RS 485 ili Ethernet porta ICM može komunicirati i sa drugim inteligentnim elektronskim uređajima i sa njih prikupljati različite podatke (inteligentni temperaturni senzori). ICM su opremljeni i određenim brojem digitalnih ulaza (3) i izlaza (2) na koje je moguće priključiti različite senzore (senzori vrata, detektori pokreta, detektori dima, itd.), odnosno, preko kojih je moguće izdavati određene komande (uključivanje svetla u objektu i sl.), pa može naći svoju ulogu i u sistemima za zaštitu objekata. U prilog tome je i mogućnost priključenja USB ili IP kamera preko kojih može prikupljati dodatne informacije iz okruženja.

Zbog ostvarivanja izvesne autonomije u radu nakon nestanka napona napajanja, ICM su opremljeni i sistemom rezervnog napajanja, koji obezbeđuje napajanje priključenih uređaja i senzora u kratkom vremenskom intervalu.

Konfiguracija koja se u praksi pokazala kao optimalna sastoji se od informaciono-komunikacionog modula na koji su povezani:

  1. Panelni mrežni analizator SOCOMEC DIRIS A40
  2. Inteligentni temperaturni senzori koji mere temperaturu unutar i van objekta
  3. Senzor otvaranja vrata
  4. Senzor dima
  5. Senzor pokreta
  6. USB WEB kamera

ICM predstavlja jedan od ključnih rezultata projekta III 44006.

Podmeni


: : PARTNERI« »