Intelligent solutions for effective energy management.

Projekti čija je realizacija u toku:

 1. Razvoj inteligentnih adaptibilnih sistema za kompenzaciju reaktivne snage“, projekat koji se sufinansira od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS u periodu od 01.12.2017. do 30.11.2018. godine, evidencioni broj projekta 451-03-2860/2017-16, rukovodilac projekta: Prof. dr Miomir Stanković, dipl. inž. el; Nosilac realizacije i registrovani realizator: IRC “Alfatec” Niš.
 2. Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, energetici, telekomunikacijama, e-upravi i zaštiti nacionalne baštine“, projekat iz programa Integralnih Interdisciplinarnih Istraživanja koji se finansira od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2018. godine, evidencioni broj projekta: III 44006, rukovodilac projekta: Dr Zoran Ognjanović, Matematički institut Srpske Akademije nauka i umetnosti.
 3. Monitoring elektromagnetnih zračenja mobilnih telekomunikacionih sistema u životnoj sredini, analiza molekularnih mehanizama i biomarkera oštećenja kod hronične izloženosti sa razvojem modela za procenu rizika i metoda za zaštitu”, projekat iz programa Integralnih Interdisciplinarnih Istraživanja koji se finansira od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2018. godine, evidencioni broj projekta: III 43012, rukovodilac projekta: Doc. dr Dušan Sokolović, Medicinski fakultet u Nišu.

Projekti čija je realizacija završena:

 1. Podizanje energetske efikasnosti zgrada kroz razvoj inteligentnog merno-kontrolnog sistema za upravljanje potrošnjom električne energije u zgradarstvu“, projekat realizovan od strane konzorcijuma sa Građevinskim klasterom „Dunđer“ iz Niša, a sufinansiran od strane Razvojne agencije Srbije u 2017. godini u okviru Programa podrške poslovnoj institucionalnoj infrastrukturi, evidencioni broj projekta: 401-01-2739/2016-02/3, rukovodilac projekta: Biljana Avramović, Građevinski klaster „Dunđer“ Niš.
 2. “Rаzvој аutоnоmnоg sоlаrnоg sistеmа zа pоvеćаnjе prоduktivnоsti pоlјоprivrеdnih prоizvоđаčа“, projekat sufinansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS u periodu od 01. juna 2014. do 31. maja 2015. godine, evidencioni broj projekta 451-03-2802/2014-16/62, rukovodilac projekta: Snežana Antolović, dipl. inž. el.
 3. “Projektovanje i izrada softverskih modula u internet okruženju kojima softver za podršku odlučivanju pri promeni rizika od udesa i drugih nesreća dobiju dodatnu vrednost”, projekat odobren za subfinansiranje od strane Ministarstva finansije i privrede RS kroz Program podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u 2013. godini, evidencioni broj projekta: 401-00-556-170/2013-32, rukovodilac projekta: Prof. dr Zoran Stajić, dipl. inž. el.
 4. “Razvoj namenskog paketa softverskih modula za nadogradnju postojeće platforme za internet prodaju u TiCo Computers, Niš”, projekat finansiran od strane Ministarstva finansija i privrede RS po programu Mere i podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti u periodu od 18. maja 2012. do 30. novembra 2012., evidencioni broj porjekta 401-00-00529-43/2012-14, rukovodilac projekta: Prof. dr Zoran P. Stajić, dipl. inž. el.
 5. ”Implеmеntаciја distribuirаnоg sistеmа zа аkviziciјu i аnаlizu еlеktričnih pаrаmеtаrа u prоizvоdnоm pоgоnu Pеkаrе Brаnkоvić, Niš”, projekat finansiran od strane Ministarstva finansija i privrede RS po programu Mere i podrške malim i srednjim preduzećima , preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti u periodu od 16. maja 2012. do 30. juna 2013., evidencioni broj projekta 401-00-00529-45/2012-14 rukovodilac projekta: Prof. dr Zoran P. Stajić, dipl. inž. el.
 6. “Razvoj paketa usluga za povećanje energetske efikasnosti industrijskih potrošača uz korišćenje sopstvenih investicionih kapaciteta u Nik Elektro”, projekat finansiran od strane Ministarstva finansija i privrede RS po programu Mere i podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti u periodu od 16. maja 2012. do 30. juna 2013., evidencioni broj projekta 401-00-00529-169/2012-14, rukovodilac projekta: Prof. dr Zoran P. Stajić, dipl. inž. el.
 7. “Razvoj sistema za podršku odlučivanju pri proceni rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća”, projekat finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke RS u periodu od 01. juna 2012. do 30. maja 2013., evidencioni broj projekta 451-03-00605/2012-16/183, rukovodilac projekta: dr Proda Šećerov, dipl. inž. el.
 8. “Razvoj optimalnih metoda, tehnologija i investicionih modela za smanjenje potrošnje električne energije u malim i srednjim preduzećima u Srbiji”, projekat finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke RS u periodu od 01. juna 2012. do 30. maja 2013., evidencioni broj projekta 451-03-00605/2012-16/191, rukovodilac projekta: Prof. dr Bratislav Danković, dipl. inž. el.
 9. “Razvoj inteligentnih kontrolnih modula (SCM) za upravljanje potrošnjom električne energije u domaćinstvima i malim preduzećima”, projekat finansiran od strane Ministarstva prosvete i nauke RS u periodu od 01. juna 2012. do 30. maja 2013., evidencioni broj projekta 451-03-00605/2012-16/207, rukovodilac projekta: Predrag Pejić, dipl. inž. el.
 10. ”Rаzvој mеtоdоlоgiје zа prеdmеr еlеktrо-еnergеtskih kаpаcitеtа mаlih sоlаrnih еlеktrаnа i primеnа nа rаspоlоživim i prојеktоvаnim krоvnim pоvršinаmа”, projekat odobren za sufinansiranje od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja RS 2011. godine po programu o rasporedu i korišćenju sredstava namenjenih za razvoj inovativnih klastera za 2011. godinu, koji realizuje Građevinski klaster Dunđer Niš, evidencioni broj projekta: 300-401-00-1235/2011-14/27, rukovodilac projekta: Doc. dr Aleksandar Janjić, IRC Alfatec d.o.o. Niš.
 11. Implementacija merno-informacionog sistema za praćenje, analizu i upravljanje proizvodnim procesom u Pekari Branković Niš”, projekat odobren za sufinansiranje od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja RS 2011. godine po programu Mere i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti u 2011. evidencioni broj projekta: 401-00-1100-141/2011-14, rukovodilac projekta: Prof. dr Zoran P. Stajić, Elektronski fakultet u Nišu.
 12. Razvoj i izrada pilot postrojenja zasnovanih na obnovljivim izvorima energije za povećanje energetske efikasnosti zgrada”, projekat odobren za sufinansiranje od strane Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja RS 2010. godine po programu o rasporedu i korišćenju sredstava namenjenih za razvoj inovativnih klastera za 2010. godinu, koji realizuje Građevinski klaster Dunđer Niš, evidencioni broj projekta: 4785-8, rukovodilac projekta: Prof. dr Velimir Stefanović, Mašinski fakultet u Nišu.
 13. Razvoj serije telemetrijskih modula i softverske podrške za praćenje i kontrolu procesa na daljinu”, Inovacioni projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u periodu od 01.11.2008. do 31.10.2009. godine, evidencioni broj projekta: 401-00-00144/2008-01-IP Tip 1./119, rukovodilac projekta: Darko Ilić, dipl. inž. el, NIO realizatori istraživanja: IRC Alfatec d.o.o. Niš (nosilac realizacije i registrovani realizator), Elektronski fakultet u Nišu, Elektrotehnički institut Nikola Tesla a.d. Beograd.
 14. Unapređenje performansi merno-informacionih sistema (MIS) dodavanjem funkcija nadzora, kontrole i upravljanja na daljinu”, Inovacioni projekat finansiran od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj u periodu od 01.11.2008. do 31.10.2009. godine, evidencioni broj projekta: 401-00-00144/2008-01-IP Tip 1./118, rukovodilac projekta: Prof. dr Zoran Stajić, dipl. inž. el, NIO realizatori istraživanja: IRC Alfatec d.o.o. Niš (nosilac realizacije i registrovani realizator), Elektronski fakultet u Nišu, Elektrotehnički institut Nikola Tesla a.d. Beograd.

Projekti na kojima su učestvovali zaposleni i saradnici IRC “Alfatec”

 1. Razvoj i primena metodologije za upravljanje postupcima uvođenja i korišćenja električnih uređaja u preduzećima sa potencijalno eksplozivnim atmosferama”, Projekat sa zadatom temom u okviru programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2005.-2007; šifra projekta TD-7071A; rukovodilac projekta: Prof. dr Ljubiša Vučković, Fakultet zaštite na radu u Nišu.
 2. Razvoj merno-informacionih sistema za praćenje i analizu potrošnje električne energije distributivnih transformatorskih stanica”, Nacionalni program energetske efikasnosti; šifra projekta 222001; rukovodilac projekta: Doc. dr Zoran Stajić , Elektronski fakultet u Nišu.
 3. Razvoj merno-informacionog sistema za praćenje i upravljanje energetskom i poslovnom efikasnošću sistema za vodosnabdevanje”, Demonstracioni projekat u okviru Nacionalnog programa energetske efikasnosti (januar-decembar 2005.); rukovodilac projekta: Doc. dr Zoran Stajić, Elektronski fakultet u Nišu.
 4. Razvoj modela i softvera za upravljanje rizikom, pouzdanošću, zaštitom i osiguranjem industrijskih sistema”, Projekat iz programa tehnološkog razvoja, ev. br. MIS.3.08.0083.A; rukovodilac projekta: Prof. dr Miomir Stanković, Fakultet zaštite na radu u Nišu.
 5. Informacioni sistem za upravljanje vodovodnim sistemima većih naselja”, Projekat Nacionalnog programa voda ev. br. NPV-19.B; rukovodilac projekta: Doc. dr Aleksandar Erdeljan, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.
 6. Upravljanje vršnim električnim opterećenjem u komunalnim sistemima gradova“, Projekat iz nacionalnog programa energetske efikasnosti, ev. br.: NP EE413-118A (finansiran za period 01.04.2002. – 31.03.2004.); rukovodilac projekta: Prof. dr Nikola Rajaković, Elektrotehnički fakultet u Beogradu.
 7. Istraživanja i razvoj metoda za prečišćavanje zauljenih otpadnih voda iz železničkih stacionarnih objekata”, Projekat tehnološkog razvoja MNTR Republike Srbije, ev. br.: MHT.2.08.116.B (finansiran za period 01.01.2002. – 31.12.2004.); rukovodilac projekta: Dr Marija Vukić, Saobraćajni institut CIP Beograd.
 8. Razvoj elektronskih sistema za praćenje, kontrolu i upravljanje procesom proizvodnje kablova”, Projekat tehnološkog razvoja MNTR Republike Srbije, ev. br.: IT.1.05.0068.B (finansiran za period 01.01.2002. – 31.12.2003.); rukovodilac projekta: Doc. dr Zoran P. Stajić, Elektronski fakultet u Nišu.
 9. Uređaj za automatsko namotavanje elektromotora i transformatora”, Projekat MNT Republike Srbije, ev. br: I.2.1803 (Finansiran za period 01.04.1998. – 31.03.1999.); rukovodilac projekta: Mr Zoran P. Stajić, Elektronski fakultet u Nišu.
 10. Razvoj sistema za računarsku i eksperimentalnu svetlotehničku karakterizaciju svetlosnih izvora, svetiljki i uređaja osvetljenja”, (Podprojekat Pp.5 u okviru strateškog projekta finansiranog u periodu od 1994. – 1997. godine, ev. br: C.2.04.19.268); rukovodilac projekta: Prof. dr Predrag Rančić, Elektronski fakultet u Nišu.
 11. Razvoj i primena savremenih metoda i uređaja III”, Strateški projekat tehnološkog razvoja MNT Republike Srbije 10.3S.2.08.22.0161 (Finansiran za period 1998.-2000.); rukovodilac projekta: Prof. dr Nikola Rajaković, Elektrotehnički fakultet Beograd.
 12. Optimalno planiranje razvoja i eksploatacije elektroenergetskih sistema”, Naučno-istraživački projekat MNT Republike Srbije 08M09E1 (Finansiran za period 1996.-2000.); rukovodilac projekta: Dr Dušan Arnautović, Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” Beograd.
 13. Elektromagnetika, mikrotalasna tehnika i optičke komunikacije”, Naučno-istraživački projekat MNT Republike Srbije E-1006 (Finansiran za period 1996.-2000.); rukovodilac projekta: Prof. dr Bratislav Milovanović, Elektronski fakultet u Nišu.

Podmeni


: : PARTNERI« »