Intelligent solutions for effective energy management.

 

  1. “Program međunarodne saradnje, Norveška (NOR) – Bosna (BA) – Srbija (S), univerziteta i industrije u informaciono-komunikacionim tehnologijama, istraživanju i razvoju – NORBAS”, projekat koji se finansira od strane Norveškog ministarstva spoljnih poslova u periodu od 2012 – 2014. Program HERD/ICT. Učesnici na projektu: Fakultet za informacione tehnologije, matematiku i elektrotehniku – Norveški Univerzitet za nauku i tehnološki razvoj, Univerzitet u Banja Luci, Elektronski fakultet – Univerzitet u Nišu, IRC “Alfatec” – industrijski partner iz Srbije.
  2. Razvoj informacionog Sistema, B2B I B2C portal za potrebe “Vera” szd”, Projekat prijavljen od strane konzorcijuma “Vera” szd Leskovac i IRC “Alfatec” kao certifikovane konsultantske kuće kod Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj – program Business Advisory Services 2014. godine – Grant Agreement No. GA-SRB-2011-174291. Sufinansiranje odobreno septembra 2014. godine.
  3. “Izrada informacionog sistema i specifičnih programskih modula sa web portalom”, projekat prijavljen od strane konzorcijuma IRC “Alfatec” i certifikovane konsultantske kuće “TiCo Computers” kod Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj – program Business Advisory Services 2010. godine – Grant Agreement No. GA-SRB-2011-174291. Sufinansiranje odobreno januara 2011. godine.
  4. “Energetska efikasnost u domaćinstvima – dug put ili samo korak do”, koji finansira EU u okviru IPA fonda, program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija sa partnerima: Fondacija “Prof. Džon Atanasov” Bugarska i Mašinskim fakultetom u Nišu. Service contract No. 2007CB16IPO006-2009-1-85-AL-3.

Podmeni


: : PARTNERI« »