Intelligent solutions for effective energy management.

1. Studija  “Revitalizacija elektroenergetskih objekata 110 kV”  koja se finansira od strane JP “Elektroprivreda Srbije”.

Obrađivači:

  • Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” Beograd
  • IRC Alfatec Niš

2. Studija “Kontrola mernog mesta na naponskim nivoima do 35 kV”  koja se finansira od strane JP “Elektroprivreda Srbije”.

Obrađivači:

  • Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” Beograd
  • IRC Alfatec Niš

3.Studija “Razvoj telekomunikacionih puteva” koja se finansira od strane ED “Jugoistok” doo Niš.

Obrađivači:

  • Elektronski fakultet Niš,
  • Istraživačko-razvojni centar “Alfatec” doo Niš

Podmeni


: : PARTNERI« »