Intelligent solutions for effective energy management.

  1. Studija “Racionalizacija rezervne opreme i poboljšanje pouzdanosti elektrodistributivnih objekata 110 kV i 35 kV“, naručilac: JP “Elektroprivreda Srbije”, obrađivač: Istraživačko-razvojni centar “Alfatec” Niš, decembar 2017. godine.
  2. Studija  “Revitalizacija elektroenergetskih objekata 110 kV“, naručilac: JP “Elektroprivreda Srbije”, obrađivači: Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” Beograd i Istraživačko-razvojni centar “Alfatec” Niš, jun 2013. godine.
  3. Studija razvoja telekomunikacionih puteva u ED “Jugoistok” Niš“, naručilac: ED “Jugoistok” doo Niš, obrađivači: Elektronski fakultet Niš i Istraživačko-razvojni centar “Alfatec” Niš, jun 2012. godine.
  4. Studija Kontrola mernog mesta na naponskim nivoima do 35 kV“, naručilac: JP “Elektroprivreda Srbije”, obrađivači: Elektrotehnički institut “Nikola Tesla” Beograd i Istraživačko-razvojni centar “Alfatec” Niš, april 2011. godine.

Podmeni


: : PARTNERI« »