Intelligent solutions for effective energy management.

1. Merno-informacioni sistemi za kontrolu potrošnje električne energije u elektrodistributivnim mrežama

2. Sistem centralizovanog upravljanja distributivnim transformatorskim stanicama 10/0.4 kV

3. Sistem centralizovanog upravljanja pumpnim stanicama u komunalnim sistemima gradova

4. Komandno-kontrolni modul 16/10 (CCM-16/10)

5. Inteligentni punjač akumulatora sa mini telemetrijskim modulom

6. Autonomni sistem za praćenje rada rezervoara koji su bez napajanja električnom energijom

7. Softver za generisanje izveštaja o izvršenim kontrolama mernih mesta u elektrodistributivnim mrežama

8. Napredni Power Logger (“Advanced Power Logger”)

9. Sistem za generisanje izveštaja o izvršenim kontrolama mernih mesta u preduzećima za distribuciju električne energije”)

10. Digitalni laboratorijski mrežni analizator

11. AWM – Softver za akviziciju, prikaz i arhiviranje podataka sa digitalnih laboratorijskih mrežnih analizatora

12. Multikomunikacioni multifunkcionalni sistem za prikupljanje i obradu podataka sa udaljenih mernih mesta i generisanje različitih tipskih izveštaja

13. Merno-upravljački modul za praćenje i upravljanje radom solarnih elektrana

14. Merno-informacioni sistem za određivanje radnih karakteristika energetskih transformatora

15. Industrijsko postrojenje za interoperabilno upravljanje elektromotornim pogonima pumpnih stanica povećane pouzdanosti

16. Softver za analizu efekata kompenzacije reaktivne snage na potrošnju električne energije

17. Inteligentni merno-kontrolni moduli za nadzor i upravljanje potrošnjom električne energije

18. Okruženje za testiranje APL/SPM-CM uređaja u industrijskim uslovima – Pekara Branković

19. Laboratorijsko postrojenje za kalibraciju mernih uređaja (APL/SPM) proizvođača IRC “Alfatec” Niš

20. Unapređeni adaptivni sistem za kompenzaciju reaktivne snage

21. Web portal za podršku odlulčivanju pri proceni rizika od udesa

22. Web servisi za e-trgovinu malih i srednjih preduzeća

23. Softver za praćenje proizvoda u toku proizvodnje i održavanja

Podmeni


: : PARTNERI« »