Intelligent solutions for effective energy management.

Sertifikat Centra za istraživanje u inovacionom menadžmentu (CENTRIM) Univerziteta u Brajtonu, Velika Britanija – “Program razvoja inovacionih konsultanata”, realizovan kroz “Program podrške preduzećima i preduzetništvu” koji je finansiran od strane Evropske Agencije za rekonstrukciju, Beograd, 2006. godine.

Certificate Inovation Consulting

Podmeni


: : PARTNERI« »